Odontologia Oclusiva glotal

Masarykova univerzita V brněMasarykova univerzita V brně
Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu své bakalářské práce, Mgr. Metoději Poláškovi, za veškerý věnovaný čas I věcné připomínky, které mi během jejího psaní poskytl. Oclusiva glotal
0.78 Mb. 18
ler
Página de linguas com louiscarls gramática chinesaPágina de linguas com louiscarls gramática chinesa
Todas as palavras tem em uma única forma gramatical, dado que a língua carece de conjugações, declinações ou inflexões, salvando algumas exceções. As formas do passado ou os plurais se expressam com a sintaxe. Oclusiva glotal
0.61 Mb. 11
ler

  1


©aneste.org 2017
enviar mensagem

    Página principal